Gönder
Üye Isleri
29-10-2019 KÜLLİYE DE 29 EKİM SERGİSİ
Geri Dön

KÜLLİYE' DE 29 EKİM SERGİSİ

Külliye'de 29 Ekim sergisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonunda Hisart Canlı Tarih Müzesi'nden seçilen eserler sergilenecek. Sergi, İstanbul'un fethinden Kurtuluş Savaşı'na kadar olan süreci yansıtacak • stanbul'da bulunan Hisart I Canlı Tarih Müzesi'ııde yer alan eserlerden özel seçkiler Nejat (,aıhadaroğlıı kiiratörliiğünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 29 Ekini resepsiyonunda sergileniyor. Hisart'ırı kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nun bizzat ilgilendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergide Anadolu Türk tarihinin birinci sınıfları ve önde gelen kahramanlarına ait eserler yer alıyor. Kronolojik olarak Osmanlı döneminde İstanbul'un fetlıiyle başlayıp Cumhıırivet'in ilanıyla sonuçlanan (1453-1923) geniş bir dönemi somut olarak gösteren askeri ve etnografik tarihi eserler Cumhurbaşkanlığı Küllivesi'ııde 2017 yılındaki 29 Ekim resepsiyonunda olduğu gibi bu yıl da resepsiyonda yerlerini alan davetlilere eşsiz bir denevim sıınmava hazırlanıyor. Sergide çoğunluğu Osmanlı dönemine ait kılıç, piştov, tüfek gibi objelerin vanı sıra manken, diorama ve tablolardan oluşan top lamda '150 parça eser bulunmaktadır. KÜITIJR SANAT Sergide en çok ilgiyi altın ve değerli taş kaplı savaş aletleri çekiyor. Külliye'de 29 Egtim sergisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim \ resepsiyonunda Hisart Canlı Tarih Müzesi'nden seçilen eserler sergilenecek. Sergi, İstanbul'un fethinden Kurtuluş Savaşı'na kadar olan süreci yansıtacak tnV- * stanbul'da bulunan Hisart tarihinin birinci sınıfları ve önde eserler Cumhurbaşkanlığı I Canlı Tarih Müzesi'ııde yer gelen kahramanlarına ait eser- Küllivesi'ııde 2017 yılındaki 29 alan eserlerden özel seçki- ler yer alıyor. Ekim resepsiyonunda olduğu gibi ler Nejat (,aıhadaroğlıı kiira- ^^^1 Kronolojik ola- bu yıl da resepsiyonda yerlerini Sergide en çok törliiğünde Cumhurbaşkanlığı rak Osmanlı alan davetlilere eşsiz bir denevim ilgiyi altın ve Külliyesi 29 Ekiııı resepsiyonun- döneminde sıınmava hazırlanıyor. değerli taş kaplı da sergileniyor. Hisart'ırı kuru- İstanbul'un fetlıiyle Sergide çoğunluğu Osmanlı savaş aletleri cusu Nejat Çuhadaroğlu'nun ^ başlayıp Cumhıırivet'in dönemine ait kılıç, piştov, tüfek çekiyor. aBBl? bizzat ilgilendiği ' ilanıyla sonuçlanan gibi objelerin vanı sıra manken. ¦ Cumhurbaşkanlığı (1453-1923) geniş bir diorama ve tablolardan oluşan top- Külliyesi'ndeki ser- dönemi somut olarak gös- lamda 150 parça eser bulunmakta- gide Anadolu'l'iirk teren askeri ve etnografik tarihi dır. KÜITIJR SANAT

©2015 Hisartmuseum.com