Gönder
Üye Isleri
1924 - Lozan Antlaşmasını takiben imzalanan Umumi Af Beyannamesi gereğince
Geri Dön

1924 - Lozan Antlaşması'nı takiben imzalanan Umumi Af Beyannamesi gereğince 1 Ağustos 1914-20 Kasım 1922 arasında askeri ve siyasi nitelikte suçlardan maznun ve mahkum Türkler ve İtilaf Devletleri tebaasından kişilerin affı hakkında kanun kabul edildi.

©2015 Hisartmuseum.com